מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
הנדסה והיטלים

הנדסה והיטלים (11)

רביעי, 25 נובמבר 2015 11:49

פרויקטים לשיקום שכונות

Written by

שיקום תשתיות מים וביוב פרטיות במבני הדיור הציבורי

תאגיד מי חדרה בשיתוף עיריית חדרה הקימו בשנת 2015 קרן ייעודית, לטובת מימון שיקום תשתיות מים וביוב פרטיות במבני הדיור הציבורי, מקום בו ידם של התושבים אינה משגת.

מדובר בפרויקט ניסיוני וראשון מסוגו בארץ.

התשתיות הפרטיות במתחמי הדיור הציבורי סובלות משנים של הזנחה. שפכי ביוב ודליפות מים זורמים באין מפריע בתוך שטחים פרטיים, מזהמים את הסביבה, גורמים לבזבוז מים יקרים, ובעיקר מסכנים את בריאות התושבים.

הגם שמדובר בתשתיות פרטיות המצויות באחריות הדיירים, התאגיד והעירייה פנו ביוזמה משותפת לרשות המים על מנת להתיר לתאגיד להיכנס לאותם מתחמים ולשקם את תשתיות המים והביוב.

מימון העבודות מתבצע מתוך כספי הקרן שהוקמה לטובת הפרויקט, כך שהדיירים משתתפים באופן חלקי בלבד (לפי מבחן הכנסה). הפרויקט קיבל את ברכתו של הממונה על התאגידים ברשות המים.

בשנת 2015 הוחלפו תשתיות המים והביוב במבני הדיור הציבורי הבאים – שבטי ישראל 17-19, יחיעם 10, חטיבת הראל 8.

לאור הצלחתו של הפרויקט בכוונת התאגיד והעירייה להמשיך ולפעול בנושא גם בשנים הקרובות.

 

 

 y1  y2  y3
יחיעם   חטיבת הראל  שבטי ישראל 

ראשון, 08 נובמבר 2015 08:53

קבלת קהל בהנהלת התאגיד

Written by

בירורים והגשת מסמכים לקבלת היתרי בניה

שירות בנושא הנדסה, בינוי ותשתית, פתרון בעיות מתמשכות.

כתובת:

רח' דוד אלעזר 27, מתחם "כיכר האלופים", חדרה

בנין "בית הפרקליט", קומה 2.

שעות קבלת קהל:

בימי ראשון וחמישי 09:00-13:00

ביום שלישי 16:00-18:30 (אחה"צ)

מענה טלפוני בלבד:

בימי שני ורביעי בין השעות 12:00 - 10:00

דרכי התקשרות:

טלפון : 04-6122333 מס' פקס: 04-6214280

מייל:

כתובת למשלוח דואר - ת.ד. 201 חדרה. 

שני, 02 נובמבר 2015 13:19

מונע זרימה חוזרת

Written by

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתיה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. עם זאת איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:
• שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים.
• שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן לגינון (ציבורי ופרטי).
• מערכות שאינן מי שתיה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכד').
• קווי מים ללא שימוש, בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.
• שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית (בעסקי מסחר ותעשייה).

 

על מי חלה חובה להתקנת מז"ח?

א. עסקים

על-פי התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה.
1. טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992.
2. מעבדה
3. "משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה"
4. לול או רפת
התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.

ב. בתים פרטיים ומשותפים

בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש ומערכות דישון בחצר ו/או במרפסת ו/או בבית.
האחריות על התקנת המז"ח היא על ועד הבית לגבי מערכת כיבוי אש והגינון השייך לכל הבניין ועל הדייר כאשר הוא משתמש במערכת דישון בביתו.
התקנת אביזרי המז"ח ובדיקתם באופן תקופתי תיעשה על-ידי מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. כמו כן על אביזרי המז"ח להיות מדגם שאושר על-ידי משרד הבריאות.

לנוחיותכם קישור למידע מאתר משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרים חוזרת) תשנ"ב 1992

ראשון, 21 ספטמבר 2014 00:00

GIS - מיפוי גאוגרפי

Written by

GIS - מיפוי גאוגרפי GIS - מיפוי גאוגרפי

ראשון, 21 ספטמבר 2014 00:00

אחזקת תשתיות קיימות

Written by

אחזקת תשתיות קיימות אחזקת תשתיות קיימות אחזקת תשתיות קיימות

ראשון, 21 ספטמבר 2014 00:00

אודות מחלקת הנדסה

Written by

אודות מחלקת הנדסה אודות מחלקת הנדסה אודות מחלקת הנדסה