מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
שירות לקוחות

שירות לקוחות (6)

רביעי, 07 יוני 2017 11:18

טפסים לבחירה

Written by
מס"ד פירוט הטופס   הדפסה מקוון נגיש מוקלט
.1 בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה   printer-icon-995 worldwide-web-icon-57921 נגיש recording
.2 בקשה לבירור בעד צריכת מים   printer-icon-995 worldwide-web-icon-57921 נגיש recording
.3 בקשה להחלפת משתמשים בנכס   printer-icon-995   נגיש recording
.4 בקשה לעריכת בירור עקב קבלת חשבון חריג מאוד (מעל 200% מהצריכה הממוצעת)   printer-icon-995   נגיש recording
.5 בקשה לניתוק אספקת מים בנכס   printer-icon-995      
.6 בקשה לבוררות מד מים   printer-icon-995 worldwide-web-icon-57921    
.7  הצהרת קריאת מד מים   printer-icon-995 worldwide-web-icon-57921    
.8 עדכון מספר נפשות   printer-icon-995 worldwide-web-icon-57921    
.9 בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה משותפת   printer-icon-995 worldwide-web-icon-57921    
.10

הוראת קבע לחיוב חשבון בנק

  printer-icon-995      
.11 הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי   printer-icon-995      
.12 בקשה לפינוי ביוב   printer-icon-995      
.13 חשבונית במייל  

 

worldwide-web-icon-57921

   
שני, 23 מרץ 2015 00:00

עדכון נפשות

Written by

עדכון מספר נפשות מוכר, הינו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת דיור של הצרכן.

בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב, תעריפי המים לצרכני המים הביתיים הינם מדורגים:
מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית- עד 3.5 מ"ק לנפש בכל חודש ולא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור- בתעריף נמוך, וכל כמות נוספת בתעריף גבוה.

עדכנו את תאגיד "מי חדרה" על מספר הנפשות ביחידת הדיור כדי שלא תחויבו יתר על המידה.
המסמכים אותם יש להגיש לצורך עדכון נפשות, הינם:

1. טופס עדכון פרטי צרכן מים.
2. צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים הנוכחית.
3. צילום ת.ז של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.

על פי חוק, האחריות לעדכון מספר נפשות חלה על הצרכן. הזכאות תחול מיום ההצהרה בכתב.

צרכן אשר לא ישלח הצהרה או שישלח הצהרה על מספר נפשות קטן מ- 2, תחושב צריכת המים ליחידת הדיור שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

אם יחול בעתיד שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, או בעת מעבר לדירה חדשה, יש למלא מחדש את הטפסים.

 

שני, 23 מרץ 2015 00:00

אפשרויות תשלום

Written by

 ניתן לשלם את חשבון המים והביוב במספר דרכים:

1. תשלום און ליין דרך אתר האינטרט "Pay24" באמצעות כרטיס אשראי (האתר עומד לרשותכם 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע).

2. תשלום באמצעות הוראת קבע:

    א. טופס הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי.

    ב. טופס הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק.

3. תשלום במוקד שירות הלקוחות הטלפוני - 1-800-70-91-92 באמצעות כרטיס אשראי.

4. תשלום בבנק הדואר באמצעות מזומן.

5. תשלום במחלקת שירות הלקוחות והגבייה באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.

שני, 23 מרץ 2015 00:00

חשבון תקופתי

Written by

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים.
ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה.
על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע על פי הערכה.
צריכה מחויבת במד מים "פרטי": הצריכה המחויבת במד המים משקפת את הצריכה הפרטית ביחידת הצריכה (למשל בדירה או בחנות). לצריכה זו תיווסף צריכה משותפת, במידה וקיימת.

צריכה משותפת: נקבעת לפי ההפרש בין מד המים הראשי לבין סך מדי המים ה"פרטיים". הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל היחידות בנכס משותף, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף מסמכים לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר.
הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיה או נזילות גלויות/סמויות.

אחריות על רשת המים: מי חדרה אחראית על רשת המים העירונית הציבורית, עד למד המים הראשי בכל נכס.
האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב? תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב והינם אחידים בכל הארץ.

תעריפי המים למגורים
חשבונות המים והביוב לצריכה ביתית יחושבו על פי שני תעריפים:
תעריף א' – עבור כמות של עד ל-7 מ"ק לנפש לחודשיים.
תעריף ב'- עבור כל כמות שמעל ל-7 מ"ק לנפש לחודשיים.
עדכון מס-נפשות: על מנת לקבל את ההקצבה לנפש בכל יחידת דיור, על כל תושב לעדכן את מספר הנפשות ביחידת דיור בה הנו מתגורר.
את טופס ההצהרה ניתן להשיג באתר האינטרנט של "מי חדרה" תחת הלשונית מערך שירות לקוחות > טפסים להורדה ובמשרדי שירות הלקוחות של התאגיד.
יש למלא ,לחתום ולצרף צילום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס אשר הינם מעל גיל 18 (ילדים מתחת לגיל 18, יוצגו בספח של ההורים).
לגבי תושבי חוץ- יש לשלוח ל"מי חדרה" תצהיר מאומת לגבי מקום המגורים (ניתן לשלוח ספח ת.ז של המעסיק), צילום דרכון ואישור שהייה כדין.

חיוב מזערי: צרכן יחויב לפי צריכה של 3 מ"ק לחודשיים אף אם צרך בפועל פחות מכך.

חילופי משלמים: בקשה לשינוי צרכן בנכס תוגש בנוסח הערוך לפי טופס "בקשה להחלפת צרכנים בנכס" המתפרסם באתר מי חדרה בצירוף הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים, צילומי תעודות זהות וקריאת מונה המים ליום העזיבה.
החלפת צרכנים בנכס תבוצע בכפוף להצגת פרטי הצרכן החדש בנכס והסכמתו להירשם כצרכן בנכס.
בקשה המוגשת על ידי שוכר בנכס שלא הציג את פרטי הצרכן החדש כנדרש תאושר בכפוף להוכחת סיום תקופת השכירות בנכס.
חיוב בתשלום בעד שירותי המים והביוב שניתנו עד למועד הגשת הבקשה יחול על הצרכן המבקש.

תשלום חשבון המים והביוב: יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב תוספת ריבית לפי חוק. שימו לב: אי תשלום החשבון, יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים.

חיבור מד המים יבוצע תוך 24 שעות לאחר תשלום כל חשבונות המים בתוספת תשלום אגרת ניתוק וחיבור מחדש.

הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי: עם קבלת החשבון. יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת החברה בבקשה שהגיש, באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת המסגר 14 ת.ד. 20365, תל אביב מיקוד: 61203 טל': 03-6369602 פקס: 03-7605702. כתובת אתר אינטרנט: www.water.gov.il

ראשון, 21 ספטמבר 2014 00:00

הגעה ושעות פעילות

Written by

שירות טלפוני וקבלת קהל

תאגיד המים והביוב "מי חדרה" הקים עבור תושבי חדרה מערך שירות לקוחות נרחב:


1. מוקד שירות לקוחות טלפוני

להודעות, בירורים ותשלומים באמצעות הטלפון  1-800-70-91-92

שלוחה 1: מוקד תקלות, 24 שעות ביממה.

שלוחה 2: תשלום חשבון המים והביוב באמצעות כרטיס אשראי, 24 שעות ביממה.

שלוחה 3: תשלומים ובירורים באמצעות נציג שירות לקוחות,

תשלומים במענה ממוחשב24 שעות ביממה

תשלומים באמצעות מענה אנושי

ימים א-ה 08:30-22:00

ימים ו וערבי חג  08:30-12:00

בירורים באמצעות מענה אנושי

ימים א-ה 08:30-20:00

ימים ו וערביחג 08:30-12:00 


2. מרכז שירות לקוחות אישי

להודעות, בירורים ותשלומים באמצעות נציג שירות לקוחות.

כתובת: תחנה מרכזית מתחם "אגד" חדרה,

רח' ששת הימים פינת משה סמילנסקי.

שעות קבלת קהל:

ראשון,שלישי 8:00-13:00, 16:00-19:00

שני, רביעי, חמישי 8:00-14:00

שישי 8:00-12:00

טלפון: 1800-70-91-92 פקס: 04-6212258

מייל

 

ראשון, 21 ספטמבר 2014 00:00

אודות מחלקת שירות לקוחות

Written by
אודות מחלקת שירות לקוחות - טקסט