מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
מידע לציבור

מידע לציבור (46)

רביעי, 11 נובמבר 2015 12:25

שאלות ותשובות- טיפול בתקלות

Written by

חוסר לחץ מים
אפיון: אין זרימת מים מספקת בברזים ובמקלחת


צבע לבן של המים
אפיון: המים היוצאים מהברז הינם בצבע לבן או עכור.


מים חמים מדי
אפיון: בפתיחת ברז המים הקרים מתקבלים מים חמים


עיכוב יציאת המים בכיור (סתימה)
אפיון: המים "עומדים" בכיור ואינם מנוקזים במהירות למערכת הביוב.


ריח רע של ביוב בבית
(בייחוד בחדרי השירותים והרחצה)


סתימה במערכת הביוב הפרטית
אפיון: ריח רע בכל רחבי הבית, אי ניקוז של כל המתקנים לביוב, בשעת הורדת המים באסלה נשמע קול בעבוע, ניתן לזהות גלישה של מים בשוחה בחצר בלבד.


סתימה במערכת הביוב העירונית
אפיון: ריח רע בכל רחבי הבית, אי ניקוז של כל המתקנים לביוב, בשעת הורדת המים באסלה נשמע קול בעבוע, ניתן לזהות גלישה של מים בשוחה בחצר ובשוחות העירונית בכביש ובמדרכה.


רביעי, 11 נובמבר 2015 12:24

שאלות ותשובות - חיובי מים וביוב

Written by

האם ניתן לדרוש מהתאגיד לתקן כל תקלה של מים וביוב?
התאגיד מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לקצה גבול חלקת  הבנין/הבית. תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי (שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה) הן תקלות הנחשבות פרטיות והן באחריות הדיירים.


מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?
יכולות להיות מספר סיבות: נזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.


מהי צריכה משותפת?
צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין ונקיון הנכס המשותף.. צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.


האם התאגיד גובה תעריפי מים שונים?
תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י המדינה והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ, תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית ומחוייב עפ"י חוק עזר לביוב של העיר חדרה.

התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ והתאגיד סופג את מרכיב המע"מ ללא תוספת מחיר לצרכני המים הביתיים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח יתווסף מע"מ כחוקל חשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.


מדוע הוקם תאגיד מי חדרה?
מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית.
החלטת המדינה נועדה להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית וכן לוודא שהפעילות הכספית של התאגיד תתבצע עפ"י עקרון "משק כספי סגור",
כך שניתן יהיה להבטיח השקעות כספיות בשדרוג ושיקום משק המים של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.


ראשון, 08 נובמבר 2015 12:10

האם התאגיד גובה תעריפי מים שונים?

Written by

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י המדינה והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ, תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית ומחוייב עפ"י חוק עזר לביוב של העיר חדרה.

התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ והתאגיד סופג את מרכיב המע"מ ללא תוספת מחיר לצרכני המים הביתיים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח יתווסף מע"מ כחוקל חשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.

תאגיד מי חדרה השתתף השבוע בתרגיל עורף לאומי 2015 בשיתוף עיריית חדרה, פקע"ר ורשות המים.

תרחיש האירוע לפיו תורגלנו הינו תרחיש "מהלומה" - כמות רבה של טילים, בו זמנית, בעלי דיוק רב הגורמים לנזקים רבים והשלכות רב ממדיות.

התאגיד תרגל תרחישי משבר מים וביוב עקב נפילת טילים, הקמת חדר מצב תאגידי ואף נדרש לפרוס תחנות חלוקת מים לכ- 500 תושבים מנותקי מים.

התרגול היה מוצלח מאוד – פריסת התחנות הייתה בזמן, מעל 500 תלמידים קיבלו מים בשקיות ייעודיות בזמן מינימאלי ובסדר מופתי (בעזרתם האדיבה של מתנדבים ייעודיים).

התאגיד זכה לשבחים רבים מצד גורמי הבקרה מטעם פיקוד העורף על אופן התנהלותו בחירום ובעיקר על פריסת תחנות חלוקת המים וניהול האירוע.

לאור הצלחת התרגול הוזמן התאגיד ע"י הממונה על מחוז צפון בפקע"ר, להעביר הדרכה בנושא התמודדות עם תרחישי מים בחירום.

לאור מפת האיומים במדינתנו, מוכנות לחירום הינה קריטית להמשך תפקוד של המרחב הציבורי, התאגיד משקיע הרבה מאמץ ומשאבים לעמוד ביעדי התכניות והתרחישים.

 

 IMG 7678    IMG 7724
     
IMG 7714   IMG 7717
ראשון, 08 נובמבר 2015 08:36

סתימה במערכת הביוב העירונית

Written by

אפיון: ריח רע בכל רחבי הבית, אי ניקוז של כל המתקנים לביוב, בשעת הורדת המים באסלה נשמע קול בעבוע, ניתן לזהות גלישה של מים בשוחה בחצר ובשוחות העירונית בכביש ובמדרכה.

במקרה זה יש להודיע על התקלה במוקד התקלות שלנו:

1-700-70-91-92 שלוחה 1

stima

ראשון, 08 נובמבר 2015 08:35

סתימה במערכת הביוב הפרטית

Written by

אפיון: ריח רע בכל רחבי הבית, אי ניקוז של כל המתקנים לביוב, בשעת הורדת המים באסלה נשמע קול בעבוע, ניתן לזהות גלישה של מים בשוחה בחצר בלבד.

 גורם אפשרי  פתרון
הצטברות של חומרים זרים במערכת הביוב (צנרת ושוחות), כגון מגבונים, תחבושות היגייניות, סמרטוטים, טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, שארי מזון, שערות, שמנים וכד'.  הזמנת בעל מקצוע מוכר לשאיבת הביוב ושטיפה בלחץ גבוה באמצעות מכלית ביוב. יש להימנע מזריקת הגורמים המפורטים אל מערכת הביוב ולהשליכם לפח האשפה בלבד.
ראשון, 08 נובמבר 2015 08:32

ריח רע של ביוב בבית

Written by
badsmell
 
 גורם אפשרי  פתרון
ראה כל הגורמים המפורטים בסעיף "עיכוב יציאת המים בכיור"
 חוסר צינור "נשם אוויר" על הקו הראשי  הזמנת בעל מקצוע להרכבת הצינור
 ריבוי במוצקים וחומרים זרים קולטני הביוב במקלחות ובאמבטיות  פתיחת רשת הסינון וניקוי הקולטן
 המכסים של קופסאות הביקורת אינם אטומים  הרכבת גומיות אטימה
ראשון, 08 נובמבר 2015 08:26

עיכוב יציאת המים בכיור (סתימה)

Written by

גורם אפשרי

פתרון

 

 חומרים זרים במלכודת הכיור (סיפון)

 פתיחת ה"סיפון" מתחת לכיור וניקוזו לדלי ע"מ לנקותו.

 

 חומרים זרים בצנרת וסתימה במערכות הראשיות  שימוש ב"פומפה" על מנת ליצור לחץ אויר לניקוי הצנרת. או הזמנת בעל מקצוע עם ציוד שטיפה בלחץ גבוה (מומלץ להשתמש בבעל מקצוע מוכר עם תעודת אחריות).  

 

pompa

 

 

ראשון, 08 נובמבר 2015 08:19

מים חמים מדי

Written by

אפיון: בפתיחת ברז המים הקרים מתקבלים מים חמים

mtkalac
 

פתרונות:
1. בדיקת מערכת חימום המים (דוד"ש, דוד חשמל).
2. החלפת שסתום אל חוזר.
3. במערכות סולריות משותפות יש לבצע בדיקה יסודית של המחיצות בין המערכות הציבוריות למערכת הפרטית (מומלץ לבצע זאת ע"י בעלי מקצוע).

עמוד 1 מתוך 4