מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
מידע לציבור ערעור על גובה החיוב
רביעי, 31 דצמבר 2014 00:00

ערעור על גובה החיוב

Written by 
Rate this item
(0 votes)

במידה והינך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הינך רשאי להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור" (בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב) לטופס הגשת בירור חיוב מים לחצו כאן.

צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהחברה תשלים את הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלבנטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה. על הלקוח להודיע למחלקת שירות הלקוחות של 'מי חדרה' על רצונו לשלם 'תשלום חלקי' כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.

'מי חדרה' מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים. במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הינך  זכאי בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות", או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.

להלן פירוט "הבדיקות הנוספות" שהחברה תערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין:

(1) האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
(2) האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
(3) האם מד המים הותקן כנדרש לפי תקנות מדידת מים.
(4) כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

אם יתברר כי יש לערוך תיקון בחשבונך, בעקבות הבדיקות הנוספות ו/או אם יימצא בבדיקת הבוררות שמד המים אינו תקין, יוחזר לך התעריף ששולם על ידך כאמור לעיל.

Read 5093 times Last modified on שלישי, 05 יולי 2016 12:16
MHAadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com
מידע לציבור ערעור על גובה החיוב