מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
ראשון, 14 ספטמבר 2014 00:00

"מים לבנים"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

6/08/14

הנדון: הודעה לתושבים בעקבות פניות בעניין "מים לבנים"

באחרונה הגיעו אל התאגיד מספר פניות מטעם תושבים לפיהן קיים לובן במי השתייה המסופקים על ידיו. מיד עם קבלת הפניות ביצע התאגיד דגימות מיוחדות למי השתייה באמצעות מעבדת משרד הבריאות.

ממצאי הדגימות העלו שהמים עומדים בתקנים המחמירים של משרד הבריאות ושאיכותם גבוהה.

מבדיקות שביצע משרד הבריאות והתאגיד מול חברת מקורות עולה כי הלובן במים מקורו בבועות אוויר שנוצרות בעת סחרור המים במשאבות חברת מקורות, טרם אספקתם לרשת העירונית.

למרות שבועות האוויר לא גרמו לפגיעה באיכות המים, התאגיד פנה אל משרד הבריאות ובעקבות כך בוצע על ידי מקורות שינוי תפעולי לאורו לא יופיעו יותר בועות במים.

התאגיד פועל וימשיך לפעול לספק מים לצרכניו תוך עמידה בסטנדרטים ובתקנים המחמירים ביותר.

 

בכבוד רב,

תאגיד מי חדרה

Read 445 times
MHAadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com