מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
מח' הנדסה ניטור שפכי תעשייה
שישי, 05 ספטמבר 2014 00:00

ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)

Written by 
Rate this item
(0 votes)

הוראות תקנות בריאות העם (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010 מחייבות את תאגיד מי חדרה בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים.

 

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014  (להלן:הכללים) הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) בתחום העיר חדרה לשנת 2015. תכנית הדיגום והניטור אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה בתאריך 15 לינואר 2015. מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

שפכי בתי העסק בתחום העיר חדרה ידגמו וינוטרו באופן אקראי ובהתאם לכללים. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק.

במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), התשע"ד- 2009 (להלן: "כללי התעריפים").

כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים.

במידה וידוע לכם על שפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.

 

לעיונכם, מצורף ריכוז תעודות מעבדה ותכנית דגימות המציגות את תוצאות דיגומי השפכים שבוצעו בבתי עסק בהתאם לתכנית הניטור מתחילת שנת 2016:

 

דיווח שפכי מפעלים לשנת 2016

 

דיווח שפכי מפעלים לשנת 2015:

דיווח שפכי מפעלים 2015

תוצאות דיגום אסורים

דיווח שפכי מפעלים 2015 - תוצאות דיגום אסורים

דיווח שפכי מפעלים 2015 - דיווח חריגים

דיווח שפכי מפעלים 2015 - דיווח דיגומים

 

דיווח שפכי מפעלים לשנת 2014:

דיווח שפכי מפעלים 2014

דיווח שפכי מפעלים 2014 - תוצאות דיגום אסורים

דיווח שפכי מפעלים 2014 - דיווח חריגים

דיווח שפכי מפעלים 2014 - דיווח דיגומים

 

דיווח שפכי מפעלים לשנת 2013:

דיווח שפכי מפעלים 2013 - תוצאות דיגום אסורים

דיווח שפכי מפעלים 2013 - דיווח חריגים

דיווח שפכי מפעלים 2013 - דיווח דיגומים

 

 

2015

Read 3365 times Last modified on שלישי, 21 מרץ 2017 14:01
MHAadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com
מח' הנדסה ניטור שפכי תעשייה