מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
רביעי, 11 נובמבר 2015 12:24

שאלות ותשובות - חיובי מים וביוב

Written by 
Rate this item
(0 votes)

האם ניתן לדרוש מהתאגיד לתקן כל תקלה של מים וביוב?
התאגיד מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לקצה גבול חלקת  הבנין/הבית. תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי (שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה) הן תקלות הנחשבות פרטיות והן באחריות הדיירים.


מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?
יכולות להיות מספר סיבות: נזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.


מהי צריכה משותפת?
צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין ונקיון הנכס המשותף.. צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.


האם התאגיד גובה תעריפי מים שונים?
תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י המדינה והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ, תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית ומחוייב עפ"י חוק עזר לביוב של העיר חדרה.

התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ והתאגיד סופג את מרכיב המע"מ ללא תוספת מחיר לצרכני המים הביתיים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח יתווסף מע"מ כחוקל חשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.


מדוע הוקם תאגיד מי חדרה?
מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית.
החלטת המדינה נועדה להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית וכן לוודא שהפעילות הכספית של התאגיד תתבצע עפ"י עקרון "משק כספי סגור",
כך שניתן יהיה להבטיח השקעות כספיות בשדרוג ושיקום משק המים של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.


Read 1373 times Last modified on שני, 16 נובמבר 2015 12:39
MHAadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com