טופס הצהרת קריאת מד המים

פרטי מגיש הבקשה

הצהרת הצרכן

+

הערות

יש לצרף צילום מד מים
דיווח קריאת המונה אינה פוטרת מהחובה למתן גישה נוחה למד המים, במידה ולא תתאפשר גישה למד תבוצע הערכה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב
* שדה חובה